סביבה פתוחה וחופשית

 • הקמת אגף סביבה וקיימות בעירייה, ועמידה בהתחייבות העיר לברית ערים לאיכות חיים וסביבה קידום תכנית היערכות לשינוי האקלים
 • קידום תכנית הצללה וקירור העיר באמצעות עצים
 • הטמעת תקן מתאם/ת בריאות
 • עידוד הקמת מערכות סולאריות על גגות של בניינים משותפים
 • הקמת מרכז קיימות
 • מדיניות הקמת תשתית הכנה לגגות ירוקים/ סולאריים בבניינים חדשים ובמבני ציבור.
 • דבוראות אורבנית בשת״פ עם נוער בסיכון
 • התחייבות לשמירה על ערכי טבע עירוני
 • שדרוג פארקים ציבוריים והכנסת מגוון צומח מקומ י (כדי שיגיעו מינים מקומיים של ציפורים ופרפרים)
 • סככות סולאריות בשטחים ציבוריים (במיוחד היכן שלא ניתן לנטוע עצים)
 • חינוך סביבתי וקידום מדע אזרחי
 • יצירת מרכזי קומפוסט שכונתיים
 • קידום אקטיביזם סביבתי
 • הקמת מערך עירוני לאנרגיה ירוקה