חופש לקהילות

  • מתן מענה כולל לצרכי הקהילה הגאה
  • ריסון תכניות הבנייה בעיר ותמיכה בבניית תכנית מתאר
  • הקצאות קרקע ומתן משאבים ומבני ציבור באופן שוויוני לכלל האוכלוסיות:
    עירייה שקופה ומשתפת
    הכנת תכנית אב לאזרחים ותיקים