חופש לצעירים

  • פיתוח בילויים של מתחם צעירים
  • קידום אמנים ומוזיקה מקומית שוק חי ופתוח להופעות מרחבי למידה
  • פיתוח כלים ומיומנות למאה ה-21
  • חינוך פיננסי קווי לילה פסטיבלי אוכל דיור בר השגה