חופש בתנועה

  • תחבורה עירונית בסופ"ש
  • עידוד הליכתיות (הצללה, שבילים בטוחים ומוארים, מדרכות רחבות למעבר עגלות וכסאות גלגלים ועוד)
  • שבילי אופניים (גם במרכז העיר, חיבור נתיבי אופניים מנותקים, הקצאת שביל אופניים לצד מעברי חציה)
  • הקמת אגף תחבורה ציבורית (שיפור והוספת קווים, התאמת התחבורה לצרכי התושבים והתושבות)