חופש במתן הקצאות

  • ריסון תכניות הבנייה בעיר ותמיכה בבניית תכנית מתאר
  • הקצאות קרקע ומתן משאבים ומבני ציבור באופן שוויוני לכלל האוכלוסיות:
    עירייה שקופה ומשתפת
    הכנת תכנית אב לאזרחים ותיקים
  • מתן מענה כולל לצרכי הקהילה הגאה