מערכת החינוך

  • הקמת ועדה מייעצת לחינוך הממלכתי הכוללת אנשי מקצוע, נציגי ציבור, נציגי הורים
  • פיקוח על תכנים
  • מעורבות הורים לשמירה על צביון יהודי חופשי בביה"ס
  • מערכת חינוך המותאמת למאה ה -21 השקעה בחינוך אלטרנטיבי – דמוקרטי, אנתרופוסופי, מונטסורי
  • חוג חינם לכל ילד במסגרת תכנית הלימודים השבועית
  • השקעה במשאבים בחינוך המיוחד (סייעות, תכנים, טיפולים, הסעות)