קהילות עם צריכים מיוחדים

אנו מאמינות ומאמינים כי לכל אדם יש את הזכות לקבל את השירותים הניתנים על ידי העירייה ואת הזכות של כל האוכלוסיות להשתמש במרחב הציבורי בצורה שווה.

על מנת לא להדיר אדם עם מוגבלות ממרחב ציבורי או משירות כלשהי, על הרשות המקומית להתאים את הסביבה לצרכי כל אדם על פי מוגבלותו, ועל ידי כך לייצר שיוויון הזדמנויות בין כל תושביה ותושבותיה.

מצע מפורט זה נכתב על בסיס היכרות עם ממשקי העירייה השונים וליקויהם, כפי שנתפסו בעיניי משפחות אשר נזדקקו לשירות, עזרה או מענה מצד הרשות המקומית.

חינוך

 • שיפור מערך השירות והנגישות להורים במחלקה לחינוך מיוחד.
 • התאמת מערך ההסעות לצרכים המיוחדים של הילדים/ות, והצבת תנאי סף במכרז למפעילי ההסעות עבור עיריית רחובות.
 • פתיחת מוסדות חינוך מיוחדים אזוריים עבור תלמידים/ות עם מוגבלות פיזית בשיתוף פעולה עם ערים סמוכות ואיגום משאבים.
 • הוספת תקנים לסייעות ולמשלבות במסגרות החינוך המיוחד, ויצירת תמריצים עבור משרת סייע/ת.
 • הכשרות מקצועיות ממוקדות לקות לסייעות כתנאי להעסקתן כמשלבות.
 • יצירת תמריצים עבור משרת סייע/ת
 • הטמעת הוראת חוזר מנכ"ל בדבר תקשורת ישירה בין הורים למשלבות בקרב צוותי החינוך הרגיל, תוך יצירת מנגנון שיתופי פעולה ותקשורת בין המחנך/ת- המשלב/ת- הורים.
 • הרחבת תכנית הלימודים בחינוך המיוחד ליותר תכנים פעילים (חוגים, גינה, חווה חקלאית, פעילות גופנית ועוד)
 • השלמת שעות צהרונים עבור מסגרות הפועלות כיום עד הצהריים.
 • בחינה מחדש של תקצוב מסגרות החינוך המיוחד על פי צרכי מנהלי/ות המסגרות

רווחה

 • הוספת תקנים לעו"ס עבור משפחות עם צרכים מיוחדים
 • שיתוף פעולה עם מוסדות אדמאיים בעיר ובתי הספר התיכונים לגיוס סטודנטים/ות ותלמידים/ות לפרוייקט חונכות אישית (פר"ח/מחוייבות אישית) לילדים/ות עם צרכים מיוחדים ואחיהם/אחיותיהם.
 • פתרונות דיור בקהילה עבור בוגרים/ות עם אוטיזם ברמות תפקוד שונות. הקמת צוות חשיבה הכולל הורים לבוגרים/ות עם אוטיזם, עמותות ייעודיות, ואגף הרווחה, מרחובות והסביבה.
 • עידוד מעסיקים להעסקת עובדים/ות עם צרכים מיוחדים, כולל באגפי העירייה.
 • יצירת מסגרות חברתיות, טיפוליות ותעסוקתיות למתמודדי/ות נפש ופוסט טראומה
 • מתן במה ציבורית וחשיפה למתמודדי/ות פוסט טראומה צבאי לקראת ימי הזכרון לחללי צה"ל במסגרת תכנית הסברה להעלאת מודעות הציבור לאוכלוסייה, לצרכיה ולשילובם בחברה.

נגישות

 • התאמת כל המרחב הציבורי, כולל מוסדות חינוך (כבישים ומדרכות, מבני ציבור, תחנות אוטובוס, כיתות ומבני לימוד ועוד) לכלל המוגבלויות (למוגבלות פיסית, לקויות שמיעה וראייה, קשב וריכוז, אוטיזם, לקות בויסות חושית ועוד).
 • תרגום המידע באתר האינטרנט העירוני וטפסי העירייה לשפות רוסית, אמהרית, אנגלית ועוד.

קהילה

 • השלמת הקמת המרכז למשפחות מיוחדות תוך שיתוף נציגי/ות הורים
 • יצירת שיתוף פעולה בין ועדי שכונות והמרכז למשפחות לשילוב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בקהילה.

כללי

  • הקמת "מנהלת אוכלוסיות מיוחדות", פורום מחייב עם נציגי/ות אגפי הרווחה, החינוך, החינוך המיוחד, עמותות, הנהגת הורים, ונציגי הורים ועוד גורמים רלוונטים לטובת יצירת ממשקים משותפים למתן מענה לאוכלוסיות המיוחדות בעיר
  • מעורבות הורים בתהליכי קבלת החלטות ותכנון אירועים ותכניות עירוניות
  • ריכוז כל המידע על זכויות המשפחות המיוחדות והפעולות הנדרשות מצד המשפחה מרגע קבלת האבחון והלאה, בצורה מרוכזת וכוללנית בצורת תרשים זרימה מודולרי לפי סוג לקות וגיל המאובחן/ת.